Vad fattas för takläggare?

Även om det finns en branschorganisation är inte alla som jobbar med tak medlemmar och reglerade av TiB. De är heller inte snabbaste organisationen på att ta fram praxis och nya arbetssätt när det kommer nya områden där takläggare är iblandade. Ett exempel är vid installation av solceller, både på privata villor och på kommersiella fastigheter. Infästningarna som behöver göras för att montera en solpanel på ett tak omfattas än så länge inte av någon standardprocedur. Beroende på vilket typ av tak som panelerna ska monteras på bör det finnas strukturerade och väl beprövade metoder för att fästa i taket. Där är vi inte ännu.

I stora drag kan man säga att alla yrkesgrupper inom byggsektorn har sina egna branschorganisationer. De fungerar dels som en utbildningsgrupp, ett reglerande organ och en garant för att arbeten utförs av fackmän. I vissa fall är de också i framkant med att sammanfatta och informera om nya metoder och arbetssätt. Tips till dig som ska anlita byggföretag är att börja be om offerter från de som tillhör de stora branschförbunden. Det är en bra grund att utgå från.