Låt en takläggare se över taket

Takläggare är ett yrke som kräver mycket praktisk erfarenhet. En takläggare, eller takmontör som de också kallas, kan mycket mer än att bara lägga tak. Trots att deras yrkesnamn får det att låta som att det är det enda de gör. En vanlig arbetsdag för en takläggare kan innehålla allt från besiktningar till rengöring av tak till renovering och både tak- och solcellsanläggning. I regel kan en takläggare som https://takläggarenistockholm.se hjälpa till med allting som sker uppe på taket.

Vad gör en takläggare?

Som sagt består tjänsteutbudet från en takläggare av mängder av olika tjänster. Vanliga tjänster kan vara:

  • Takläggning: En certifierad takläggare ser till att det nya taket blir korrekt lagt. Från ett grundligt förarbete till att taket är färdigt. Vissa firmor väljer att specialisera sig på ett visst material medan andra firmor har bred kunskap om de flesta material.
  • Renovering av tak: I vissa fall behöver man bara renovera sitt nuvarande tak, istället för att lägga helt nytt.
  • Rengöring av tak: Genom att tvätta bort alger och annan påväxt förhindrar man att dessa växter binder fukt. Fukt som ligger kan i vissa fall leda till fuktskador.
  • Takmålning.
  • Rådgivning: Bygger man ett nytt hus eller vill förnya sitt tak kan man rådgöra med en takläggare.
  • Snörasskydd: Ett skydd som hängs upp i takslutet och förhindrar att en stor mängd snö rasar ner.
  • Solcellsinstallation: Det blir allt mer populärt att utnyttja sitt tak för egen energiförbrukning. En takläggare kan hjälpa till att installera solceller på taket.
  • Besiktning.
  • Upphängning av takrännor och stuprör.

Är man osäker på om ens tak behöver någon typ av behandling eller omsorg kan man ringa en takläggare för inspektion. Det är lätt att glömma bort taket då man sällan ser det. Då taket är det som skyddar oss från allting som kommer uppifrån är det väldigt viktigt att taket är i toppskick. Var det längesen du inspekterade taket kan det vara dags att kontakta en takläggare.

Vad har takläggare för utbildning?

Anlitar man en certifierad takläggare kan man känna sig trygg med dennes kunskaper. För att bli en certifierad takläggare krävs det nämligen teoretisk kunskap som sedan ska kombineras med en lärlingsperiod. Lärlingsperioden är mellan 1-2,5 år beroende på hur mycket studier som kombinerats med arbetstiden. Man får betalt under lärlingsperioden, men som lärling måste man arbeta tillsammans med en handledare. Efter att man anses vara färdig tar man ett yrkesprov som påvisar ens kunskaper.

Den teoretiska utbildningen kan man få redan i gymnasiet på programmen bygg och anläggning eller plåtslageri. Det finns också utbildningar på komvux och hos privata aktörer för den som skolat om sig efter gymnasiet.