Branschråd inom byggsektorn

Inom byggbranschen finns det olika branschråd som verkar för säkerhet, goda arbetsvillkor och moderna metoder som är bra för fastigheterna. Förutom tvärfunktionella grupperingar som BF9K finns det givetvis råd och organisationer för de olika yrkesgrupperna. Bland annat finns det branschråd för elektriker, plattsättare och takläggare, vilka vi kommer berätta lite om här.

Elektriker

Elektrikerna är helt klart den yrkesgrupp som är hårdast hållna av sitt branschorgan. Anledningen är helt enkelt att du enligt lag inte får genomföra elinstallationer utan att ha rätt kunskap. De regleras av elsäkerhetsverket och krav och praxis efterföljs och upprätthålls av branschförbundet Installationsföretagen. Det handlar inte bara om att reglera installationer på grund av försäkringsfrågor, ifall något går fel. En felaktigt genomförd installation kan skada både dig själv och människor i din omgivning. När nya arbetssätt tas fram för att bygga är elektrikerna tidigt där för att utforma arbetsnormer för hur man ska arbeta på ett säkert och seriöst sätt.

Plattsättare

De som sätter plattor och gör badrum har ett branschråd som heter Byggkeramikerrådet och även här handlar det i första hand om säkerhet och garantier. För att ett badrum ska vara godkänt av försäkringsbolag och även bli godkänt i en slutbesiktning behövs ett våtrumscertifikat. Den här sortens certifikat får inte ges ut av vem som helst utan enbart av plattsättare som är godkända av sin branschorganisation och har genomfört ett visst antal timmar praktiskt arbete.

Takläggare

Det finns ett branschråd även för takläggare, TiB eller tak- och tätskiktsentreprenörerna, som certifierar företagen som arbetar uteslutande med takläggning. Nu finns det många byggföretag som främst anställer snickare men som också gör tak på sina entreprenader. De är till viss mån takläggare men har inte samma auktorisation och därmed ingen riktig garant för säkerhet och kunskap inom takläggning. I många fall väljer de breda byggföretagen att hyra in underentreprenörer som är specialiserade på tak, VVS, el och liknande.