Fördelar med att anlita takläggare

Om man har ett hus eller kanske en stuga finns det då och då behov av att renovera eller byta tak. Små renoveringar kanske man kan göra på egen hand om man inte är höjdrädd och om takets lutning tillåter det. Men ibland kan det faktiskt vara värt kostnaden det innebär att anlita en riktig takläggare. Inte minst brukar det gå snabbare när det faktiskt är ett proffs som utför arbetet och som på förhand vet vad som behöver göras.

Slipp klättra på taket själv

En annan fördel med att anlita en takläggare är att man själv slipper klättra på taket. Det kan vara nog så jobbigt i bra väder, men vid snö, regn eller blåst kan det bli extra svårt och rent av farligt. Takläggare har olika former av fallskyddsutrustning som takläggare göteborg som gör att risken för fall minskar och så även risken att skadas allvarligt om det trots allt skulle ske. Man behöver inte heller tänka på vingliga stegar eller på att man kanske kliver fel på en lös takpanna.

Viktigt med rätt kunskaper

När det gäller taket ger det hela huset skydd mot väder och vind. Det är med andra ord viktigt att det är helt och korrekt lagt. En utbildad och kunnig takläggare vet hur man lägger tak och även hur nödvändiga reparationer utförs. Om du själv ger dig på att lägga tak och något går fel finns det stor risk att huset skadas. Det kan bli vattenskador, eller så ramlar delar av taket av om det blåser. Visar det sig att arbetet inte har gjorts på ett fackmannamässigt sätt kan det bli svårt att få ut ersättning från försäkringsbolag och det kan innebära stora kostnader för dig som äger huset eller stugan.

Garanti på arbetet

När du anlitar en takläggare får du i regel också en viss garanti på det utförda arbetet samt på materialet som används. Om en takpanna lossnar efter bara några veckor eller om det visar sig att en takplåt slår i vinden kan arbetet alltså göras om kostnadsfritt.

Hjälp med materialval

Takläggare vet vilka material som fungerar bäst för tak beroende på vad man vill att taket ska ha för egenskaper. Det kan vara svårt att själv avgöra och många gånger kanske man väljer de billigaste materialen just tack vare priset. En duktig takläggare kan dock motivera för att välja ett dyrare material som kommer leda till mindre kostnader i längden och troligen kommer taket också hålla längre om man väljer det mest passande materialet.

Branschråd inom byggsektorn

Inom byggbranschen finns det olika branschråd som verkar för säkerhet, goda arbetsvillkor och moderna metoder som är bra för fastigheterna. Förutom tvärfunktionella grupperingar som BF9K finns det givetvis råd och organisationer för de olika yrkesgrupperna. Bland annat finns det branschråd för elektriker, plattsättare och takläggare, vilka vi kommer berätta lite om här.

Elektriker

Elektrikerna är helt klart den yrkesgrupp som är hårdast hållna av sitt branschorgan. Anledningen är helt enkelt att du enligt lag inte får genomföra elinstallationer utan att ha rätt kunskap. De regleras av elsäkerhetsverket och krav och praxis efterföljs och upprätthålls av branschförbundet Installationsföretagen. Det handlar inte bara om att reglera installationer på grund av försäkringsfrågor, ifall något går fel. En felaktigt genomförd installation kan skada både dig själv och människor i din omgivning. När nya arbetssätt tas fram för att bygga är elektrikerna tidigt där för att utforma arbetsnormer för hur man ska arbeta på ett säkert och seriöst sätt.

Plattsättare

De som sätter plattor och gör badrum har ett branschråd som heter Byggkeramikerrådet och även här handlar det i första hand om säkerhet och garantier. För att ett badrum ska vara godkänt av försäkringsbolag och även bli godkänt i en slutbesiktning behövs ett våtrumscertifikat. Den här sortens certifikat får inte ges ut av vem som helst utan enbart av plattsättare som är godkända av sin branschorganisation och har genomfört ett visst antal timmar praktiskt arbete.

Takläggare

Det finns ett branschråd även för takläggare, TiB eller tak- och tätskiktsentreprenörerna, som certifierar företagen som arbetar uteslutande med takläggning. Nu finns det många byggföretag som främst anställer snickare men som också gör tak på sina entreprenader. De är till viss mån takläggare men har inte samma auktorisation och därmed ingen riktig garant för säkerhet och kunskap inom takläggning. I många fall väljer de breda byggföretagen att hyra in underentreprenörer som är specialiserade på tak, VVS, el och liknande.

 

Vad fattas för takläggare?

Även om det finns en branschorganisation är inte alla som jobbar med tak medlemmar och reglerade av TiB. De är heller inte snabbaste organisationen på att ta fram praxis och nya arbetssätt när det kommer nya områden där takläggare är iblandade. Ett exempel är vid installation av solceller, både på privata villor och på kommersiella fastigheter. Infästningarna som behöver göras för att montera en solpanel på ett tak omfattas än så länge inte av någon standardprocedur. Beroende på vilket typ av tak som panelerna ska monteras på bör det finnas strukturerade och väl beprövade metoder för att fästa i taket. Där är vi inte ännu.

I stora drag kan man säga att alla yrkesgrupper inom byggsektorn har sina egna branschorganisationer. De fungerar dels som en utbildningsgrupp, ett reglerande organ och en garant för att arbeten utförs av fackmän. I vissa fall är de också i framkant med att sammanfatta och informera om nya metoder och arbetssätt. Tips till dig som ska anlita byggföretag är att börja be om offerter från de som tillhör de stora branschförbunden. Det är en bra grund att utgå från.

Varför städföretagen blir större

Självklart dyker det upp nya små företag i städbranschen hela tiden men för den här branschen precis som för andra branscher är trenden tydlig. Ett fåtal företag blir större hela tiden och här ska vi försöka ge en förklaring till varför.

Rekommendationer

Driver du en städfirma som gör ett bra jobb och fortsätter över tid att leverera över dina kunders förväntan kan du räkna med att bli rekommenderad. Det är lätt att berätta för sina vänner hur skönt det är att komma hem till ett rent hem och slippa städa själva.

Tidskrävande att jaga uppdrag

Att leta uppdragsgivare är både tidskrävande och dyrt. Dessutom kommer kunderna vara extra kritiska till ditt jobb när det är du själv som berättat hur bra det kommer bli och inte någon utomstående. Med rekommendationerna kommer uppdragsförfrågningarna in snabbare än om du skulle jaga kunder själv.

Rekommendationer igen

Om din städfirma vuxit en del innebär det att du har en stab med anställda som är ute på jobb hela dagarna. För att ditt företag ska bli lönsamt måste de anställda trivas, göra ett bra jobb och stanna kvar i längden. Med många nöjda anställda kan du även här få rekommendationer.

Rekrytering tar tid

Att leta ny personal tar tid och är en flaskhals för många som driver städfirma. Någon kan provjobba och lyckas bra första gången men sen börja slarva när du inte övervakar dem hela tiden. En bra städare har lätt att få jobb och kommer över tid att söka sig till företagen som tar hand om personalen.

Struktur

En städfirma som varit med i många år har både struktur och rutiner som får vardagen att rulla på smärtfritt. Skulle man inte ha det skulle man aldrig funnits kvar i längden eftersom det dagliga operativa arbetet måste fungera. När strukturen sitter är det lättare att fylla på med fler städare och fler uppdrag än för den som måste uppfinna hjulet på nytt.

Uppköp

Stora företag tenderar att köpa upp mindre företag i samma bransch. Genom att förvärva andra aktörer kan de växa snabbt och samtidigt få avkastning på sitt kapital långt över vad både bankbok och aktiefonder erbjuder.

Växa genom förvärv

Att en stor städfirma snabbare kan växa än en liten är inte konstigt med tanke på effekten av att köpa upp konkurrenter. När man dessutom kan låna en del av pengar till förvärvet och köpa en majoritet i bolag men lösa minoriteter över tid gör det att förvärvskalkylerna blir ännu starkare.